Punkty sprzedaży

Szczecin

punkty sprzedażyul. Miła 1
Grzegorz Pogonowski
tel: 662 942 592

Poznań

Lednogóra 25 (na trasie Poznań - Gniezno)

Emilia Setkowicz
tel: 506 194 941
tel: 695 994 718

Kiełpin

Kiełpin 28b
66-006 Ochla
Kamieniarstwo Bogdan Juszczak
tel. 603 935 530